Xem tất cả 10 kết quả

-32%

Trà các loại

Hòng Trà Bá Tước

280,000 190,000
-25%

Trà các loại

Hồng Trà Boduo

160,000 120,000
-19%

Trà các loại

Hồng Trà Gongcha

210,000 170,000
-32%

Trà các loại

Hồng Trà Olong Gongcha

280,000 190,000
-21%

Trà các loại

Lục Trà Cao Sơn

240,000 190,000
-14%

Trà các loại

Lục Trà Gongcha

220,000 190,000
-8%
240,000 220,000
-27%

Trà các loại

Trà Olong Bạch Đào

260,000 190,000
-21%

Trà các loại

Trà Olong Gongcha

240,000 190,000
-25%
280,000 210,000

0909 434 709